vi » Tin Tức » Tin tức

NGƯỜI GIÁM SÁT CHỨNG NHẬN KOSHER CỦA KOF-K

Tạp chí KASHRUS, tạp chí định kỳ có trụ sở tại Brooklyn dành cho người tiêu dùng kosher, đã chọn Giáo sĩ Yisroel Gildin của KOF--K Kosher Supervision (Teaneck, NJ) làm “Người giám sát của năm” thường niên lần thứ 7 của họ và tặng ông một tấm séc trị giá 1.000 đô la.

NGƯỜI GIÁM SÁT CHỨNG NHẬN KOSHER CỦA KOF-K

Tạp chí KASHRUS, tạp chí định kỳ có trụ sở tại Brooklyn dành cho người tiêu dùng kosher, đã chọn Giáo sĩ Yisroel Gildin của KOF--K Kosher Supervision (Teaneck, NJ) làm “Người giám sát của năm” thường niên lần thứ 7 của họ và tặng ông một tấm séc trị giá 1.000 đô la.

 

Khách Hàng


KOF-K Kosher đã cấp chứng chỉ cho hàng ngàn các công ty lớn trên toàn thế giới. Dưới đây là các khách hàng của chúng tôi:


Khách Hàng


KOF-K Kosher đã cấp chứng chỉ cho hàng ngàn các công ty lớn trên toàn thế giới. Dưới đây là các khách hàng của chúng tôi: