vi » Thông tin Kosher

Quan niệm sai lầm về Kosher


Trước khi chúng tôi bắt đầu giải thích chi tiết về "kosher" (thực phẩm kosher), chúng ta hãy làm rõ những gì nó không phải là kosher:
"Tôi nghĩ "kosher" có nghĩa là thực phẩm đã được giáo sĩ cầu nguyện"   - Sai!
Những cầu nguyện mà người Do thái đọc trước khi ăn thực phẩm không thề làm cho thực phẩm thành kosher. Một thực phẩm là kosher chỉ khi nó phù hợp với pháp luật chế độ ăn uống của người Do Thái.
"Kosher? Chắc chắn, tôi luôn mua thực phẩm nấu kiểu kosher - Knishes, matzoh súp, bánh mì tròn"   - Sai!
Kosher không phải là một cách nấu ăn. Thực phẩm Trung Quốc có thể  là  kosher nếu nấu phù hợp với luật của người Do Thái. Mặt khác, các loại thực phẩm truyền thống Do Thái, như  knishes, bánh mì tròn, blintzes và súp matzah, nếu không được chuẩn bị theo quy định Kosher cũng có thể không là kosher. Trong thực tế, khi một nhà hàng thấy "kosher – phong cách" nó có thể là không thực sự là kosher.
"Kosher? Đó là cái liên quan đến lễ Quá Hải?"  - Sai!
Luật chế độ ăn kosher được tuân thủ quanh năm. Có một số giới hạn nghiệm hơn vào ngày lễ Quá Hải, nhưng  nhiều loại thực phẩm có thể được phép sử dụng quanh năm, như bánh mì và mì ống, nhưng lại không được ăn vào ngày lễ Quá Hải. Tuy nhiên, thường  các loại thực phẩm kosher cho lễ Quá Hải sẽ là thưc phẩm kosher để sử dụng quanh năm.

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN KOSHER

 

Khách Hàng


KOF-K Kosher đã cấp chứng chỉ cho hàng ngàn các công ty lớn trên toàn thế giới. Dưới đây là các khách hàng của chúng tôi: