Tin nổi bật:

Giới thiệu KOSHER


Biểu tượng KOF-K là một thương hiệu giám sát cấp chứng nhận kosher được công nhận trên toàn thế giới, một trong những tổ chức cấp chứng nhận kosher khách hàng.

Thông tin KOSHER


Các nguyên tắc điều chỉnh những gì là kosher và những gì không là kosher, được bắt nguồn từ Kinh Thánh viết và truyền miệng. Các luật này đã được người Do Thái tuân theo trong hơn 3.000 năm. 

Chứng Nhận KOSHER


Ngày nay, những nghiên cứu thị trường độc lập chỉ ra rằng gần 11 triệu người Mỹ chỉ mua thực phẩm Kosher, gần 20% số đó xem trọng luật lệ Kosher. Và các con số này đang tăng đều đặn mỗi năm!

Khách Hàng


KOF-K Kosher đã cấp chứng chỉ cho hàng ngàn các công ty lớn trên toàn thế giới. Dưới đây là các khách hàng của chúng tôi: