vi » Chứng nhận Kosher

Dịch vụ và Mức phí


​Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí giai đoạn tiền chứng nhận, chúng tôi chỉ ký hợp đồng khi xác nhận những thông tin trên Phiếu đăng ký là sản phẩm của công ty bạn có thể cấp được chứng nhận kosher.
Chúng tôi cam kết giá luôn luôn tốt nhất!
Chúng tôi có hệ thống b2bkosher, ikosher, cung cấp và kết nối quý vị với các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, hương liệu, hóa chất,… và các khách hàng, người mua lớn  trên toàn cầu nhờ vào kho dữ liệu b2bkosher của chúng tôi.
Hãy liên hệ ngay với đại diện của chúng tôi tại Việt Nam để được tư vấn và chi tiết về chi phí:
Ms Nancy Nguyễn Bảo Trâm
Điện thoại: 0919729288 

 

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN KOSHER

 

Khách Hàng


KOF-K Kosher đã cấp chứng chỉ cho hàng ngàn các công ty lớn trên toàn thế giới. Dưới đây là các khách hàng của chúng tôi: