vi » Thông tin Kosher

Kosher là gì?

Kosher theo tiếng Hebrew có nghĩa đen là "phù hợp" hoặc "thích hợp". Trong thực phẩm, "kosher" có nghĩa là đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu về chế độ ăn uống theo luật lệ của người Do Thái, từ đó được người tiêu dùng theo luật DoThái chấp nhận hoặc dùng để làm nguyên liệu chế biến sản phẩm Kosher

Thực phẩm Kosher là gì? thực phẩm kosher là thực phẩm có nguồn gốc, nguyên liệu, được chế biến theo luật Kosher của người Do Thái.
 

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN KOSHER

 

Khách Hàng


KOF-K Kosher đã cấp chứng chỉ cho hàng ngàn các công ty lớn trên toàn thế giới. Dưới đây là các khách hàng của chúng tôi: