vi » Đăng ký chứng nhận Kosher

Hãy điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

TẢI MẪU ĐẦY ĐỦ

Người phụ trách:

Người liên hệ thêm:

Bạn có chứa nguyên liệu nào khác trong nhà máy:
Có người chủ nào là người Do Thái
(câu hỏi này để quyết định một số quy trình trong Lễ Quá Hải)
Bạn có thêm nhà máy nào khác ngoài nhà máy nêu trên?
Công ty bạn có dùng phụ gia hay chất hỗ trợ không?
( nêu có thêm vào mục Thành phần)
Công ty bạn đã từng được cấp chứng nhận kosher?
 

Khách Hàng


KOF-K Kosher đã cấp chứng chỉ cho hàng ngàn các công ty lớn trên toàn thế giới. Dưới đây là các khách hàng của chúng tôi: